Kategoribilder Miljo_vag.jpg
Miljö

Antagen 2009-04-22 och senast uppdaterad 2014-12-28. 

reeplers miljöplan, är ledningens målformulering för reeplers långsiktiga miljöarbete.

Miljö och hälso-perspektivet utgör värdegrund i miljöplanen tillsammans med kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och integrationsprincipen.

Miljöplanen berör i första hand reeplers egen verksamhet och dess påverkan på den yttre miljön, i andra hand skall reeplers personal i sitt dagliga arbete beakta miljöplanens mål. Arbetsmiljön beaktas i beslut om miljöfrågor.

reepler vill med miljöplanen säkerställa helhetssynen på miljöarbetet och integrera miljön som en naturlig förutsättning i all verksamhet.

reepler | Telefon 018-10 10 00 | Fax 018-10 10 02 | E-post info@reepler.com Copyright 2015 reepler
Tipsa dina vänner